Niezwykłe opowieści o zwykłych rzeczach, miejscach, wydarzeniach i ludziach.
Pamiętnik niepowtarzalnej codzienności.